Menu:

Popis tandemového seskoku

Mnozí lidé si většinou nejsou schopni ani představit, jak takový tandemový seskok probíhá. Pokusme se tedy zmapovat tuto skvělou adrenalinovou aktivitu od svého počátku až k samotnému konci. Na počátku tandemového seskoku je pochopitelně jeho výběr.

Tandemový seskok poskytuje celá řada různých společností a je nutné si vybírat jak podle kvality, tak i podle cen. Ta se může klidně lišit i v řádech několika tisíc korun. Ideální je najít nějaké zajímavé slevy, které se vztahují k tandemovému seskoku. Ideální je zadat třeba na některém vyhledávacím portálu tandemový seskok sleva a pak může dojít k tomu, že bude nalezeno hned několik alternativ, které se budou právě týkat ceny tandemového seskoku jako takového. Když si teď již zájemce vybere konkrétní společnost, může se vydat přímo na konkrétní letiště, kde jsou tandemové seskoky touto společností provozovány. V současnosti je takovýchto letišť velké množství a není problém vybrat opravdu hodně kvalitní a spolehlivou společnost, která tandemové seskoky poskytuje. Tandemový seskok Kolín určitě nikoho nezklame. Je třeba říct, že o příchodu na dané letiště následuje poměrně obšírná instruktáž, která je složena jak z prohlédnutí videa z tandemového seskoku, ta i z toho, že se lidé seznámí s konkrétním tandempilotem, jenž bude celý proces tandemového seskoku řídit.

Seznámení s tandem pilotem je skvělé i z hlediska uklidnění lidí, kteří mají z tandemového seskoku jako takového strach. Po instruktáži již zájemce o tandemový seskok nasedá do letadla, které jej vynese do výše 4 kilometrů a pak již následuje samotný seskok. K tandemovému seskoku není zapotřebí žádný aff výcvik ani nic podobného. Stačí pouze klasická instruktáž. Ta je složena právě ze dvou již zmiňovaných částí, tedy z videa a přednášky tandempilota.

21. 11. 2011